Reakce na článek „Ukradená záchrana“

Dne 7. března 2022 byl v rubrice Hradecký kraj novin Mladá fronta DNES otisknut článek s názvem „Ukradená záchrana“. Tématem článku je obnova poutního římskokatolického kostela svatého Václava na Chloumku u obce Habřina, tedy činnost, která je hlavním posláním našeho Spolku. Některá tvrzení v článku jsou bohužel zavádějící a nepravdivá. V konečném důsledku článek vytváří pochybnosti o aktivitě Spolku směrem k projektu obnovy kostela a rovněž působí negativně i vůči členům Spolku. Z těchto důvodů chceme tímto uvést okolnosti prezentované v článku na pravou míru.

Zaprvé uvádíme, že nesouhlasíme se zavádějícím tvrzením, že kolem nákladů na projekt jsou otazníky a že získané peněžní prostředky nejsou nikde vidět. Bez příslušných povolení však přirozeně nelze začít se samotnou realizací. V současnosti byla dokončena dokumentace pro zahájení stavebního řízení na komplexní opravu historické části objektu. Také byly dokončeny podklady pro zahájení územního řízení k „landartovému prvku“ a souvisejících úprav. Rovněž byly provedeny potřebné průzkumy. Prostředky byly účelně vynakládány také na vizualizaci a prezentaci záměru veřejnosti, pro niž je celý projekt určen.

Rovněž nesouhlasíme s uveřejněním zjevně nepravdivého tvrzení, že pro obnovu kostela neexistuje projekt. Projekt existuje, jeho vizualizaci lze nalézt na webových stránkách Spolku v sekci „Projekt“ i v sekci „Fotogalerie“. Projekt byl rovněž několikrát vystaven veřejně nebo v rámci společenských akcí, například naposledy v únoru 2022 v Galerii Suterén Turistického informačního centra Hradce Králové (dostupné v sekci „Aktuality“).

Spolek o projektu rovněž informoval místní občany, jelikož plán na obnovu kostela směrem k veřejnosti dlouhodobě komunikuje. V prosinci 2015 byl všem občanům Habřiny distribuován Programový leták s vizualizací, ve kterém již byl představen projekt po úpravách. V roce 2017 proběhla Svatováclavská pouť na Chloumku s představením projektu veřejnosti. Následně byla publikace o projektu umístěna na obecním úřadě obce Habřina a v místní hospodě, kde jsou publikace dostupné k nahlédnutí. Uspořádáno bylo i několik veřejných schůzí a besed s občany a dalšími zúčastněnými.

Dále uvádíme, že citovaná vyjádření pana J. Havrdy o současném stavu památky jsou hrubě zkreslená. Cílem Spolku je vedle obnovy i maximální šetrnost k památce jako takové. Bohužel na základě odborných evaluací stávajícího stavu je zřejmé, že dosud provedené úpravy nejsou pro záchranu dostačující. Navíc bylo zjištěno, že některé úpravy vykazují závady a byly provedeny v nesouladu se stanoviskem památkové péče.

Na závěr se musíme důrazně ohradit vůči dehonestujícím tvrzení o předsedovi správní rady Spolku. Vytvářet dojem, že je pan předseda v roli bílého koně je dle našeho názoru nejen nepravdivé, ale i velmi neetické. Toto tvrzení bylo uveřejněno bez opodstatnění a jakýchkoli relevantních důkazů.

Směrem k vydavateli článku usilujeme o uveřejnění objasňující odpovědi včetně uvedení omluvy panu předsedovi.

Na závěr všem našim členům a příznivcům velmi děkujeme za dosavadní podporu.

 

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru