Referendum v Habřině

Datum: 11. 1. 2023

Před plánovaným referendem v obci Habřina k budoucnosti projektu obnovy kostela sv. Václava na Chloumku byl do poštovních schránek některým občanům distribuován anonymní materiál, který kriticky poukazuje na některé aspekty možné realizace projektu. Odkaz připojujeme.

 

Za Spolek si dovolujeme zveřejnit tuto reakci autora projektu a zástupce Spolku:

 

V příloze odkazujeme na vyjádření NPÚ v Josefově, které jsme získali hned v samém začátku prací. Zajímal nás postoj odborného pracoviště NPÚ k předloženému záměru obnovy areálu jako celku, k jeho jednotlivým částem a k novostavbě rondelu.

 

S archeology jsme konzultovali ve stejné době jako s NPÚ, jejich dokument je součástí přípravy zakázky, kdy se zpracovávali průzkumy a veškeré další podklady. Předpokládáme, že před zahájením jakýchkoliv prací by předcházel archeologický průzkum. To se také vždy stalo, pokud jsme zasahovali v tomto území do terénu. Archeologové byli včas informováni.

 

Pokud je mi známo, Muzeum východních Čech není účastníkem řízení a také není nikde dáno, že jsou to oni, kdo by měl průzkum provádět. Vzhledem k předpokládanému rozsahu se bude jednat o činnosti, které budou spadat pot režim zákona o zadávaní veřejných zakázek.

 

Argumenty, které anonymní pisatel opět rozeslal, jsou podle našich názoru v současné době neaktuální a vztahují se k původní verzi, která by si jistě vyžádala změnu ÚP.

 

Pro úplnost odkazujeme i na vyjádření zastupitelů obce Habřina:

 

Vážení spoluobčané,

V posledních dnech byl většině z Vás do schránky vhozen anonymním korespondentem „dokument“ sdělující nerelevantní informace k místnímu referendu. Tento dokument Vás mylně informuje o tom, že vyhlášené místní referendum je v jistém nesouladu s vyjádřením některých institucí – a to zejména s Národním památkovým ústavem, ÚP Josefov a Muzeem východních Čech.

Není tomu tak. Dotčená vyjádření nesouvisí se zamýšleným projektem a nebyla vydána v souvislosti s projektem obnovy a revitalizace kostela sv. Václava na Chloumku. Jsou pracovním materiálem k tvorbě nového územního plánu obce Habřina, který je v současné době stále v realizaci, jeho dokončení je rozloženo až do roku 2025 a není řešen otázkou místního referenda. V současné chvíli jsou již ty dokumenty neaktuální, vztahují se k původní verzi projektu, která souvisela s vydáním nového územního plánu obce. Současná aktualizovaná verze projektu, která byla prezentována v roce 2021 a znovu v prosinci 2022, je navržena tak, aby respektovala podmínky stanovené aktuálním Územním plánem obce Habřina. Více o celém projektu najdete na www.habrina.cz nebo www.spolekchloumek.cz.

Je nutno dále připomenout to, co již zaznělo na všech veřejných debatách, naposledy dne 29. prosince 2022, že výsledek referenda, buď umožní či neumožní zastupitelstvu obce Habřina vyslovení souhlasu s projednáním projektové dokumentace k obnově kostela sv. Václava na Chloumku a souvisejících staveb. Pokud bude výsledek referenda kladný a dojde k projednání projektové dokumentace, tak ta bude muset být projednána se všemi dotčenými orgány, tedy i NPŮ a archeology. Projekt bude muset respektovat závěry jednání. Zde se již bude projednávat konkrétní řešení a ne jen věcný záměr, který však projednán také byl, což dokládá  přiložené vyjádření NPÚ v Josefově, které Spolek Chloumek získal ihned v samém začátku prací, neboť právě postoj odborného pracoviště NPÚ k předloženému záměru obnovy areálu jako celku, k jeho jednotlivým částem i k novostavbě rondelu, je pro celý projekt zásadní.  Archeologové byli včas informováni, projekt s nimi byl konzultován ve stejné době jako s NPÚ, jejich dokument je součástí přípravy zakázky, kdy se zpracovávali průzkumy a veškeré další podklady. Předpokládáme, že před zahájením jakýchkoliv prací bude samozřejmě předcházet archeologický průzkum.

 

Muzeum východních Čech není účastníkem řízení a také není nikde dáno, že jsou to oni, kdo by měl průzkum provádět. Vzhledem k předpokládanému rozsahu se bude jednat o činnosti, které budou spadat pod režim zákona o zadávaní veřejných zakázek.

 

Přílohy:

Rozpor k referendu

NPÚ Josefov

 

 

 

 

 

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru