Informace o možnosti finančního zabezpečení realizace projektu obnovy kostela sv. Václava na Chloumku dle návrhu studia ARN

Datum: 11. 1. 2023

Věříme, že habřinské referendum dopadne pozitivně. V tom případě je Spolek připraven neprodleně zahájit rychlé jednání k programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, neboť je zájmem Spolku tento přeshraniční program využít, třeba alespoň pro dílčí části uvažovaného projektu. Jde o to, že dne 15. 12. 2022 byly vyhlášeny první výzvy programu, mj. v rámci nejrozsáhlejší infrastrukturní priority „Cestovní ruch“ a finanční alokace je odstupňovaná - nejvyšší prostředky jsou alokovány do prvního období programu (realizace programu je rozdělena na 3 období) a do prvních termínů (každé období je rozděleno na 3 termíny). Konkrétně priorita Cestovní ruch: pro první 18-měsíční období je určeno 65% finanční alokace (vyčleněné pro tuto prioritu), pro první termín tohoto prvního období je alokováno 17,5 mil. EUR (cca 420 mil. Kč dle aktuálního, vůči koruně posilujícího kurzu, deadline pro podrobnou žádost - 31. května 2023), pro druhý termín prvního období je alokováno 10 mil. EUR (cca 240 mil. Kč, deadline pro podrobnou žádost - 18. října 2023), pro třetí termín prvního období je alokováno 7,5 mil. EUR (cca 168 mil. Kč, deadline pro podrobnou žádost - 28. února 2024). Pro dvě zbývající období už budou alokovány výrazně nižší finanční prostředky. Spolek bude pokračovat v úsilí o nalezení vhodného polského partnera/vhodné polské partnery (tady již dříve nabízel pomoc pan Štefek z Euroregionu Glacensis) a ještě před podáním podrobné projektové žádosti bude nutno podat předběžný projektový záměr - i zde bude hrát  roli čas (sekretariát bude vydávat pevně stanovený počet stanovisek k záměrům, později podané záměry mohou být posunuty do pozdějších období/termínů s již nižšími finančními alokacemi).

 

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru